Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Ας τιμήσουμε το αποτέλεσμα των θυσιών του λαού μας!

Καρακούσης Αντώνης

Καλώς ή κακώς τα γεγονότα είναι γεγονότα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

Στην ελληνική περίπτωση,έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια συνεχών περικοπών στις δαπάνες του κράτους και διαρκούς επαύξησης των φόρων, τα δημόσια οικονομικά εξισορρόπησαν και πλέον μπορούμε να λέμε ότι πρωτογενώς δεν παράγουμε νέα ελλείμματα, αλλά αντιθέτως σωρεύουμε πλεονάσματα.

Η εξέλιξη αυτή είναι πλέον πιστοποιημένη, είναι γεγονός πραγματικό, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Και σήμερα πιθανώς να επιβεβαιωθεί με τον πιο επίσημο τρόπο στη σύνοδο του Eurogroup, που κατά σύμπτωση συνέρχεται στην Αθήνα.

Επιπλέον, το ελληνικό χρέος είναι διακρατικό. Το 80% αυτού οφείλεται σε ευρωπαϊκά κράτη, δεν διεκδικείται από ιδιώτες, ούτε αποτελεί αντικείμενο εμπορίου και διαπραγμάτευσης.

Είναι, με άλλα λόγια, χρέος αμυντικό, δεν δύναται να δημιουργήσει γεγονότα επιθετικά και αντιθέτως η αποπληρωμή του μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και έτσι να επιμηκυνθεί στο χρόνο, να απομειωθεί ο τόκος του και η εξυπηρέτησή του να καταστεί ανέφελη για τη χώρα και τους πολίτες.

Και αυτό είναι γεγονός πραγματικό, μη αμφισβητήσιμο.

Αντιστοίχως, η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών δεν χρειάζεται νέες δανειοδοτήσεις, παρά μπορεί να εξυπηρετηθεί από ιδιώτες επενδυτές, από πρόθυμους που επιλέγουν να τοποθετήσουν κεφάλαια στις ελληνικές Τράπεζες.

Κακά τα ψέματα, η Ελλάδα στηριζόμενη στις θυσίες του λαού της αποδεσμεύεται βαθμηδόν από τα λεφτά των ξένων και διαμορφώνει σιγά- σιγά τις προϋποθέσεις εξόδου από τη μεγάλη οικονομική κρίση.

Και αυτό είναι επίσης γεγονός πραγματικό.

Γι' αυτό τιμή του πρέπει και όχι αμφισβήτηση. 
 
πηγή: tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου