Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Σταθεροποιείται το επενδυτικό κλίμα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις κινήσεις κεφαλαίων στο α’ τρίμηνο του 2013

Σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος τους πρώτους μήνες του 2013, μετά την περυσινή σοβαρή επιδείνωσή του λόγω της πολιτικής αστάθειας και του «κουρέματος» στα ελληνικά ομόλογα, καταδεικνύουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος την Τετάρτη για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία καθώς έχει μπει στην τελική ευθεία η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Οπως επισημαίνουν τραπεζικοί κύκλοι, σε κάθε περίπτωση η καλυτέρευση των συνθηκών βοηθά την προσπάθεια των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων για την άντληση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την εξασφάλιση της ελάχιστης δυνατής συμμετοχής στις εκδόσεις νέων μετοχών, που θα επιτρέψει τη διατήρηση ελέγχου του μάνατζμεντ.

Ειδικότερα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσης αποδίδεται στο γεγονός ότι πέρυσι τα νούμερα επιβαρύνθηκαν πάρα πολύ από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Αναλυτικότερα, στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 893 εκατ. ευρώ έναντι καθαρής εκροής 35,5 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2012.

Αυτή οφείλεται κυρίως στην εκροή κεφαλαίων λόγω αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του εξωτερικού κατά 696 εκατ. ευρώ και δευτερευόντως σε μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων κατά 308,3 εκατ. ευρώ σε ομόλογα και έντοκα του Ελληνικού Δημοσίου (εκροή).  Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την εισροή 173 εκατ. ευρώ λόγω μείωσης των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές του εξωτερικού και 42 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.

Οσον αφορά τις «λοιπές» επενδύσεις, καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 1,1 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 37,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2012), η οποία οφείλεται κυρίως στην καθαρή μείωση κατά 6,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (εισροή).

Οι εξελίξεις αυτές  αντισταθμίστηκαν από την καθαρή μείωση (εκροή) κατά 4,1 δισ. ευρώ των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται ο λογαριασμός Target). Επίσης σημειώθηκε μείωση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 1,6 δισ. ευρώ (εκροή).  

Ανάλογα κινήθηκαν τα μεγέθη και σε επίπεδο τριμήνου. Αναλυτικότερα, στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε τους πρώτους τρεις μήνες της εφετινής χρονιάς καθαρή εισροή ύψους 543 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 37,0 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012). Ειδικότερα, καταγράφηκε εισροή κεφαλαίων λόγω μείωσης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και μετοχές του εξωτερικού (κατά 1,8 δισ. ευρώ και κατά 357 εκατ. ευρώ αντιστοίχως).

Επίσης παρατηρήθηκε εισροή κεφαλαίων από την αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές και χρηματοοικονομικά παράγωγα ελληνικών επιχειρήσεων κατά 107 και 147 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Κατά την ίδια περίοδο σημειώθηκαν αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε έντοκα γραμμάτια και χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού κατά 217 και 173 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (εκροή) και μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια κατά 1,4 δισ. ευρώ (εκροή).

Στην κατηγορία των «λοιπών» επενδύσεων η καθαρή εκροή ύψους 1,7 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 42,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012) οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη μείωση κατά 23,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εκροή). Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 15,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (εισροή) και στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 5,7 δισ. ευρώ (εισροή).

Δημοσιεύτηκε στο HeliosPlus στις 22 Μαΐου 2013
 
HeliosPlus
 
πηγή: tovima.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου