Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

ΤτΕ: Πτώση στα επιτόκια καταθέσων των τραπεζών τον Μάιο

Το επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στα 3,02

Πτώση παρουσίασαν, τον Μάιο, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων, σύμφωνα με τα τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδος.
Το επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,02%.

Οσον αφορά στις καταθέσεις, αμετάβλητα παρέμειναν τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις στο 0,49% και 0,44% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια μέχρι ενός έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,06%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 2,51%.

Οσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε οριακή πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,73%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,70%.

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασαν πτώση κατά 4 και 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 7,45% και 9,96% αντίστοιχα.

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν πτώση κατά 16 μονάδες βάσης στο 7,08% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, πτώση κατά 32 μονάδες βάσης στο 6,13% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και πτώση κατά 59 μονάδες βάσης στο 5,37% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,84%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε σημαντική πτώση κατά 22 μονάδες βάσης, το Μάιο, στο 5,53%.


Υφιστάμενα δάνεια και καταθέσεις
Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα δάνεια και καταθέσεις, επίσης κινήθηκαν πτωτικά. Tο επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,95%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά και των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασαν περαιτέρω πτώση κατά 11 και 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 4,31% και 4,06% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,09%.

Αντίθετα, αμετάβλητο παρέμεινε το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων στο 4,67%, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,98%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 2,78% και το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,73%.
 
πηγή: tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου